TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X
BILETY SKLEP BIZNES LEGIA.COM KONTAKT
#UKARANIZAKADRĘ - odkrywamy kulisy!
09.06.2020 18.00, autor: Legia Warszawa, fot. Janusz Partyka,
Legia Warszawa wciąż walczy o rozegranie zaległego meczu z Sokołem Ostróda, aby w sportowej rywalizacji rozstrzygnąć awans do II ligi. W treści artykułu przedstawiamy nasze argumenty, pytania i odpowiedzi.
 
Prezentujemy pytania i odpowiedzi dotyczące sporu w sprawie rozegrania zaległego meczu III ligi pomiędzy Legią II Warszawa a Sokółem Ostróda.
 
 
 
 
1. DLACZEGO MECZ LEGIA II WARSZAWA vs. SOKÓŁ OSTRÓDA NIE ZOSTAŁ ROZEGRANY W PIERWOTNYM TERMINIE I ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA KWIECIEŃ 2020 ROKU?
 
Mecz 17. kolejki III ligi grupa 1 Sokół Ostróda vs. Legia II Warszawa został pierwotnie zaplanowany na 16.11.2019r. W związku z powołaniami 4 piłkarzy Legii II Warszawa do kadr narodowych, Legia wystąpiła o przełożenie terminu meczu na inny termin, do czego zgodnie z § 20 uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN była uprawniona.
 
Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Rozgrywek III ligi grupy 1 Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej zobowiązany był do wyznaczenia nowego terminu rozegrania meczu w „najbliższym możliwym terminie”. Legia zaproponowała więc w systemie PZPN Extranet rozegranie meczu w pierwszych możliwych terminach po zakończeniu zgrupowania Reprezentacji Polski U-19, czyli 27 albo 30 listopada 2019 r. Terminy te zostały przez zespół z Ostródy oraz W-MZPN odrzucone w związku z domniemanym remontem płyty boiska głównego na stadionie Sokoła. Legia w nieformalnych rozmowach z klubem z Ostródy proponowała również zmianę gospodarzy meczu i meczu rewanżowego, tak aby mecz rozegrać jeszcze w listopadzie 2019 roku, co zostało jednoznacznie odrzucone przez OKS Sokół.
 
W-MZPN, zgodnie z sugestią zespołu z Ostródy, wyznaczył termin rozegrania Meczu na dzień 1 kwietnia 2020 r., czyli aż 137 dni po pierwotnej dacie meczu i 126 dni po pierwszym możliwym terminie rozegrania Meczu (tj. 27 listopada 2019 r.). Czy był to „najbliższy możliwy termin”? Pozostawiamy to Państwu do oceny.
 
 
2. CZY UCHWAŁA NR 2/3/Z/2020 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O ZAKOŃCZENIU ROZGRYWEK NARUSZYŁA PRZEPISY PZPN?
 
Tak i nie ulega to żadnym wątpliwościom. Decyzję Zarządu W-MZPN należy uznać za przedwczesną, niesprawiedliwą, sprzeczną z ideą fair-play i podstawowymi zasadami organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo III ligi grupy 1, a także w sposób oczywisty i rażący naruszającą obowiązujące przepisy PZPN.
 
• Po pierwsze, zgodnie z art. 4 Uchwały nr III/42 z dnia 12 marca 2020 r. Zarządu PZPN w sytuacji, gdy przed terminem ostatniej kolejki pierwotnego terminarza rozgrywek III ligi grupa 1 (tj. dniem 14 czerwca 2020 r.) powstanie możliwość rozegrania jakichkolwiek zaległych meczów w ramach tych rozgrywek, W-MZPN miał obowiązek ustalić terminy ich rozegrania. Jedynym zaległym meczem na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd W-MZPN był mecz Sokół Ostróda – Legia II Warszawa. Już na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd W-MZPN w dniu 18 maja 2020 r. rozegranie Meczu teoretycznie było możliwe. Wszelkie wątpliwości zostały ostatecznie rozwiane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., które w sposób bezdyskusyjny dopuściło do rozegrania Meczu począwszy od 30 maja 2020 r.Warto także przypomnieć, że Śląski Związek Piłki Nożnej (decyzja z 14 maja 2020 r.) oraz Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (decyzja z 26 maja 2020 r.) podjęły decyzje o wznowieniu rozgrywek i rozegraniu zaległych/barażowych meczów niższych klas rozgrywkowych przed dniem 30 czerwca 2020 r. Zarząd W-MZPN nie zastosował się do zasad wyrażonych w cyt. Uchwale nr III/42 Zarządu PZPN, przedwcześnie i w sposób nieuprawniony kończąc rozgrywki III ligi grupy 1, naruszając postanowienia uchwały.
 
• Po drugie, Uchwała W-MZPN o zakończeniu rozgrywek i uznaniu meczu za nieodbyty narusza prymat rywalizacji sportowej nad związkowymi decyzjami organizacyjnymi (zobowiązanie do rozegrania meczu w najbliższym możliwym terminie nad arbitralną decyzją o uznaniu meczu za nieodbyty), tj. § 7 ust. 1 uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w związku z § 6 ust. 9 tejże uchwały.
 
• Po trzecie, Uchwała W-MZPN o zakończeniu rozgrywek i uznaniu Meczu za nieodbyty narusza fundamentalną zasadę przebiegu rozgrywek piłkarskich, tj. ich rozgrywanie systemem „każdy z każdym” (§ 16 ust. 1 Uchwały PZPN nr IX/140 oraz § 11 ust. 1 Regulaminu III ligi grupa 1). W związku z tym, że Legia II Warszawa oraz Sokół Ostróda nie rozegrały pomiędzy sobą ani jednego meczu w trakcie rozgrywek III ligi grupy 1, Zarząd W-MZPN nie miał uprawnienia do uznania rozgrywek za zakończone.
 
• Po czwarte, Uchwała W-MZPN wzbudza poważne wątpliwości w zakresie naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnątrzzwiązkowych, w tym zasad bezstronności i konfliktu interesów przez członków Zarządu W-MZPN. Legia wystąpiła w dniu 18 maja 2020 r. o udostępnienie protokołu z posiedzenia Zarządu W-MZPN podczas którego zapadła decyzja o zakończeniu rozgrywek i uznaniu Meczu za nieodbyty. W-MZPN w dniu 20 maja 2020 r. odmówił Legii udostępnienia takiego protokołu, naruszając bezspornie nasze prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy.
 
• Po piąte, Uchwała W-MZPN w sposób rażący narusza szereg zobowiązań wynikających ze statutu PZPN, w tym zobowiązania W-MZPN i jego działaczy do przestrzegania zasad lojalności, uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei fair-play oraz istoty współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej.Legia jest zobowiązana do zwalniania piłkarzy na zgrupowania i mecze reprezentacji, co wynika z § 20 uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN. Legia II Warszawa jest drużyną, w której obok kilku doświadczonych piłkarzy, występuje kilkunastu młodzieżowych reprezentantów Polski z roczników 2000 - 2003, a zespół ten z gigantyczną przewagą prowadzi w rankingu Pro Junior System dla swoich rozgrywek (40.021 punktów przy 19.445 punktach drugiego w klasyfikacji zespołu). Za każdym razem, gdy nasz wychowanek występuje z orzełkiem na piersi, uznajemy to za zaszczyt i powód do dumy.
 
Decyzja W-MZPN jest najbardziej krzywdząca dla rozwoju właśnie tych najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy występujących obecnie w Legii II Warszawa, wchodzących dopiero do rywalizacji seniorskiej. Legia II Warszawa jest drużyną, w której - obok kilku doświadczonych piłkarzy - występuje kilkunastu młodzieżowych reprezentantów Polski z roczników 2000 - 2003, a zespół ten z gigantyczną przewagą prowadzi w rankingu Pro Junior System dla swoich rozgrywek (40.021 punktów przy 19.445 punktach drugiego w klasyfikacji zespołu).
 
 
3. JAKIE DZIAŁANIA PODJĘŁA DOTYCHCZAS LEGIA?
 
W dniu 20 maja 2020 r. złożyliśmy do Komisji Rozgrywek W-MZPN protest od decyzji o zakończeniu rozgrywek o mistrzostwo III ligi grupa 1 w sezonie 2019/2020 i uznaniu meczu 17. Kolejki III ligi grupa 1 pomiędzy OKS Sokół Ostróda a Legią II Warszawa za nieodbyty. W dniu 1 czerwca 2020 r. złożyliśmy wniosek do Komisji ds. Nagłych PZPN o uchylenie uchwały Zarządu W-MZPN z dnia 18 maja 2020 r. o zakończeniu rozgrywek III ligi grupy 1 sezonu 2019/2020 i o uznaniu Meczu za nieodbyty oraz wyznaczenie nowego terminu Meczu. Zarówno protest, jak i wniosek, pozostają do dzisiaj bez jakiejkolwiek odpowiedzi.
 
 
4. CZEGO OCZEKUJE LEGIA?
 
Chcemy jedynie sprawiedliwej i zgodnej zarówno z treścią, jak i duchem przepisów PZPN, decyzji o rozegraniu zaległego meczu. Nie prosimy o nic więcej, w tym o decyzję przy „zielonym stoliku” o przyznaniu nam awansu. Chcemy, aby wygrał sport, chcemy grać w piłkę, chcemy awans wywalczyć na boisku lub zejść z boiska pokonani.
 
 
5. CZY KOMISJA DS. NAGŁYCH PZPN MOŻE UCHYLIĆ UCHWAŁĘ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O ZAKOŃCZENIU ROZGRYWEK?
 
Kompetencja Komisji ds. Nagłych PZPN do uchylenia Uchwały W-MZPN o zakończeniu rozgrywek wynika z obowiązujących przepisów PZPN i jest bezsporna. Zgodnie z art. 4 Uchwały nr III/42, Zarząd PZPN upoważnił Komisję ds. Nagłych PZPN do podjęcia decyzji we wszelkich pilnych sprawach z zakresu oficjalnych rozgrywek piłkarskich w Polsce, wynikających z aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski.Wierzymy, że Komisja ds. Nagłych PZPN, której członkiem obok Prezesa PZPN, któremu zagadnienia szkolenia i rozwoju młodych polskich piłkarzy są szczególnie bliskie, jest również Wiceprezes Zarządu PZPN ds. szkoleniowych, nie zaakceptuje i nie usankcjonuje tak rażącego i popełnionego z pełną premedytacją naruszenia przez Zarząd W-MZPN obowiązujących przepisów piłkarskich, w tym wiążących zasad etycznych i prymatu rozstrzygnięć sportowych na boisku nad decyzjami przy „zielonym stoliku” w sytuacji, gdy rozegranie Meczu jest nie tylko rozwiązaniem sprawiedliwym i zgodnym z istotą rywalizacji sportowej, ale również zgodnym z obowiązującym prawem i regulacjami związkowymi.
 
 
6. KIEDY SPODZIEWAĆ SIĘ DECYZJI KOMISJI DS. NAGŁYCH PZPN?
 
Liczymy, że Komisja ds. Nagłych PZPN podejmie decyzję najpóźniej do końca bieżącego tygodnia.
 
 
#UKARANIZAKADRĘ

zgłoś błąd
Zgłoś błąd
Dodaj do

Akademia gra!

24-30 lipca 2023

Piątek

15:00, Legia U19 - Mszczonowianka Mszczonów, LTC

Sobota

10:00, Śląsk - Legia U17, Wrocław
12:00, KSZO - Legia U19, Ostrowiec Świętokrzyski
15:00, Zawisza Bydgoszcz - Legia II, Opalenica

Niedziela

10:00, Legia U16 - Gramy dla Polski, LTC
10:00, Legia U15 - Rep. Chicago, LTC

25-27 października 2019

Sobota

10:00, ATP U12 - Legia U12, W-wa
12:00, Śląsk U18 - Legia U18, Wrocław, 0:3
12:30, Naki U17 - Legia U17, Olsztyn, 2:0
14:30, AP Jagiellonia U15 - Legia U15, Białystok, 4:0
15:00, KS Ursus U13 - Legia U13, W-wa
16:00, FFA U14 - Legia U14, W-wa, 1:8

Niedziela

12:00, Legia II - Świt NDM, Ząbki, 1:1
15:30, AP Zina U12 - Legia U11, W-wa

19-20 października 2019

Sobota

11:00, Legia U14 - Escola Varsovia U14, Łazienkowska 3, 4:3
12:00, Legia U18 - Jagiellonia Białystok U18, Rembertów, 4:0
13:00, Legia U17 - AKS SMS Łódź U17, Łazienkowska 3, 5:1
13:45, UKS Derby 356 U11 - Legia U10, Warszawa
15:00, Sokół - Legia II, Aleksandrów Łódzki, 1:1
15:00, Legia U13 - Escola Varsovia U13, Łazienkowska 3

Niedziela

16:00, Legia U15 - Escola Varsovia U15, Łazienkowska 3, 1:3
18:00, Legia U11 - WRKS Olimpia U12, Łazienkowska 3

23 października 2019

Środa

12:00, Lech U18 - Legia U18, Wronki, 1:1
15:00, Lechia - Legia II, Tomaszów Maz., 0:1
17:45, Legia U16 - Polonia W-wa U16, Ł3, 1:1

Czwartek

17:15, Legia U12 - Znicz Pruszków, Ł3

30-31 października 2019

Środa

14:00, Legia U18 - Gwarek Zabrze U18, Rembertów, 2:1
16:00, MUKS Unia U16 - Legia U16, W-wa, 1:5
17:30, Legia U13 - MKS Piaseczno U13, Ł3
17:30, KS U12 - Legia U12, Nowa Sucha
18:00, Legia II - Odra Opole, Ząbki, 1:0

Czwartek

14:00, Legia U17 - Ursus U17, Ł3, 3:1
18:30, Legia U10 - TS Gwardia U11, Ł3

9-10 listopada 2019

Sobota

12:00, Wisła U18 - Legia U18, Kraków, 1:5
12:00, Legia U17 - Escola U17, Ł3, 3:1
13:30, SEMP Ursynów U13 - Legia U13, W-wa

Niedziela

11:00, UKS Junior U14 - Legia U14 (U13), Radom
12:00, Legia II - Concordia Elbląg, Ząbki, 1:1
12:00, MKS Ząbkovia U15 - Legia U15, Ząbki, 0:8
14:00, MKS Ząbkovia U16 - Legia U16, Ząbki, 2:2
16:00, Legia U11 - Przyszłość Włochy U12, Ł3
16:30, Pogoń U12 - Legia U12, Grodzisk Maz.
17:30, Legia U10 - KS Raszyn U11, Ł3

6-8 listopada 2019

Środa

16:00, Legia U16 - Delta Wa-wa U16, Ł3, 1:3
17:00, Legia II - Ruch Wysokie Maz., Ząbki, 0:0
17:45, Legia U13 - STF Champion U13, Ł3

Czwartek

17:20, Legia U11 - KS Warszawiak U12, Ł3

Piątek

19:15, MKS U11 - Legia U10, Piaseczno

16-17 listopada 2019

Sobota

12:00, Legia U18 - Lechia Gdańsk U18, Rembertów, 4:2
13:30, UKS SMS U17 - Legia U17, Łódź, 3:5
18:00, Legia U15 - ZKS Olimpia Elbląg U15, Ł3, 7:1

22-24 listopada 2019

Sobota

11:00, KS Ursus U16 - Legia U16, W-wa
12:00, Legia U18 - Hutnik Kraków U18, Rembertów, 1:0
14:00, KS Drukarz U12 - Legia U12, W-wa
9 - 18:, LEGIA CUP U11 - Legia U11 / Legia U10, Ł3

Niedziela

12:00, Legia II - RKS Radomsko, Ząbki, 3:1
9 - 14, LEGIA CUP U11 - Legia U11 / Legia U10, Ł3

19-22 listopada 2019

Wtorek

17:30, Legia U10 - Warta Poznań U10, Ł3

Środa

14:00, Polska U16 - Legia U16, Ząbki

Piątek

14:00, Polska U16 - Legia U17, Ząbki

Sprawdź inny tydzień

Logowanie z legia.com
Nie masz konta? Zarejestruj się Zapomniałeś hasło? Przypomnij

zamknij
Nazwa strony: Legia.com
Link: http://source.legia.com/fundacja/news,47478-ukaranizakadre___odkrywamy_kulisy.html#kom_add
E-mail:
Opis problemu:
Podpis:
Przepisz kod: Kod
 
Kod:
Zamknij okno

a